Çalışma Alanları

ÖZGEÇMİŞ

1994’de Sivas’ta doğdum. İlköğretim ve lise eğitimimi Sivas’ta tamamladıktan sonra Üsküdar Üniversitesi insan ve doğa bilimler fakültesi Psikoloji bölümünü 2017 yılında yüksek onur derecesi ile bitirdim. Ardından aynı üniversitenin Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini de deneysel olarak yürütmüş olduğum tez sürecimi tamamlayarak mezun oldum.. Ardından AÇIKBEYİN eğitim ve danışmanlık merkezinde Klinik Psikolog olarak çalıştım. […]

Ergenler için psikolojik danışmanlık

Ergenler için psikolojik danışmanlık

-Yeteneklerin keşfi ve meslek seçiminde yardımcı olma -Akademik alanda performansı artırma -Yeme bozukluğu -Sınav Kaygısı -Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)