Ergenler için psikolojik danışmanlık

Ergenler için psikolojik danışmanlık

-Yeteneklerin keşfi ve meslek seçiminde yardımcı olma -Akademik alanda performansı artırma -Yeme bozukluğu -Sınav Kaygısı -Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)