Ergenler için psikolojik danışmanlık

Ergenler için psikolojik danışmanlık

-Yeteneklerin keşfi ve meslek seçiminde yardımcı olma
-Akademik alanda performansı artırma
-Yeme bozukluğu
-Sınav Kaygısı
-Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)